Frank studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Johann Lemckert. Hij behaalde zowel zijn DM (Docerend Musicus) als zijn UM (Uitvoerend Musicus) diploma. Ook studeerde hij improvisatie en continuo bij Rienk Jiskoot. Hij volgde mastercursussen bij O. Messiaen en bij G. Litaize. Na het conservatorium volgde hij nog interpretatielessen bij Stef Tuinstra (Oude muziek en Bach). Als pianodocente op het conservatorium had hij Joke Boon en directielessen kreeg hij van Theo Goedhart en Jan Boogaarts.

Organist

Orgel Waalse kerk Breda

Jarenlang was hij de vaste organist van de Waals Hervormde Gemeente in Breda waar hij een Königorgel uit 1763 met middentoonstemming tot zijn beschikking had. Helaas heeft hij dit moeten opgeven vanwege zijn verhuizing naar het oosten van het land. Daarnaast is hij organist geweest in Delft en Almelo. Regelmatig gaf hij orgelconcerten door heel het land. Tegenwoordig gebruikt hij het orgel meer als afwisseling naast de piano met medewerking van andere instrumenten. Zo geeft hij diverse concerten met verschillende professionele musici. Zo is er een CD uitgebracht in 1999 door Dynamic Perspective met een hoornist en sopraan. In zijn studio in Almelo geeft hij les op zijn pijporgel gebouwd door Adriaan van Oosten en Jaap Breedvelt. (1978)

Pianist

In de loop van de jaren is het pianospelen een steeds grotere plaats gaan in nemen in het leven van Frank. In zijn studioruimte geeft hij vele leerlingen les aan de vleugel.

Regelmatig speelt hij piano in kerkdiensten en bijzondere gelegenheden.

Dirigent

Frank is enthousiast dirigent van drie koren. Voor zover deze koren beschikken over een eigen website kunt u een link vinden naar de desbetreffende site.

Sinds 2001 is Frank dirigent van het baptistenkoor De Lofstem ; een gemengd koor uit Almelo. Vanwege het 50 jarig bestaan van dit koor in 2006 heeft Frank een CD uitgebracht waarop het koor te horen is.

Sinds november 2002 is Frank dirigent van de zanggroep/cantorij Together van de PKN in Almelo. Zij treden regelmatig op in kerkdiensten en in speciale Taizé-diensten.

Sinds oktober 2013 is Frank dirigent van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor‘. Dit koor zingt nog altijd het meeste repertoire a capella. De mannen zingen tijdens kerkdiensten en concerten die veelal in de Grote Kerk in Almelo plaatsvinden. De begeleiding varieert van orgel of piano tot diverse ensembles en tot vol orkest waarvoor Frank ook arrangementen schrijft.