Links

Twins de musical, een professioneel opgezette musical, waarvoor Frank alle muziek schreef:

Eén van de studio’s (in Veenendaal) waar Frank mee heeft samen gewerkt:

Een door Frank aanbevolen site waar ongeveer 6000 gratis klassieke werken te vinden zijn:

Frank is lid van de vakgroep muziek van de CNV Kunstenbond: